ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติด

ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงในการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดมุกดาหาร สาขาอำเภอคำชะอี ประจำปี 2566 ระหว่าง วันที่ 27 มี.ค.-10 เม.ย. ณ วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *