ร่วมงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ”

ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร และนักเรียน ร่วมงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” ณ วัดพุทธนคราภิบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *