ร.ร.คำชะอีวิทยาคารบริจาคน้ำดื่มให้กับ อ.คำชะอี ณ ร.ร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมี

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารบริจาคน้ำดื่มให้กับอำเภอคำชะอี เพื่อนำไปบริการให้กับคณะบุคคลที่จัดเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ณ ร.ร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *