กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี 2566

วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้จัดส่งเสริมประชาธิปไตย์ผ่านกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *