กิจกรรม Block Course ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จัดกิจกรรม Block Course กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *