นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 รร.คำชะอีวิทยาคาร เข้ารับการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2565 และทำกิจกรรมเดินทางไกลดำรงชีพในป่า บริเวณรอบค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *