มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน (ทุนเสมอภาค) ให้กับนักเรียน ม.1-ม.3

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน (ทุนเสมอภาค) จำนวน 225 ทุน เป็นเงินที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียน ยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *