การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยจัดสอบด้วยระบบ Digital Testing ในระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ จำนวนทั้งสิ้น ๑o๔ คน จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร ร.ร.คำชะอีพิทยาคม ร.ร.นาโสกวิทยาคาร และ ร.ร.หนองสูงสามัคคีวิทยา


ในระหว่างวันที่ 25ก.พ.-4 มี.ค.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *