ขอแสดงความยินดีกับคณะครูในการประเมินผลงานตามโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครู (REO 11 MOE AWARDS) ประจำปี ๒๕๖๖

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูในการประเมินผลงานตามโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (REO 11 MOE AWARDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *