ขอแสดงความยินดีกับครูธีรวัฒน์ และครูฤทธิ์ติยา ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรจาก นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับครูธีรวัฒน์ ศรีบุรมย์ และครูฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์ ที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรจาก นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีเข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศและเกียรติบัตร ระดับ ยอดเยี่ยม โครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (REO 11 MOE AWARDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเภทครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *