ขอแสดงความยินดีกับครูฤทธิ์ติยาและนักเรียน ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ การประกวดนวัตกรรมนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับครูฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์ นักเรียน โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ การประกวดนวัตกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา งานนิทรรศการ “พลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *