คุณนันทนา บุญชู ศิษย์เก่า ค.อ. รุ่นที่ 23 มอบทุนการศึกษาและรองเท้านักเรียน

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ขอขอบคุณ คุณนันทนา บุญชู ศิษย์เก่า โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร รุ่นที่ 23 มอบเงินทุนการศึกษาและรองเท้านักเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จำนวน 47,000 บาท โดยมีนักเรียนเข้ารับทุนและรองเท้านักเรียนครั้งนี้ จำนวน 84 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *