ชมรม TO BE NUMBER ONE คำชะอีวิทยาคาร นำเสนอการดำเนินงานของชมรม เพื่อเป็นต้นแบบระดับเงิน

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร นำเสนอการดำเนินงานของชมรม เพื่อเป็นต้นแบบระดับเงิน ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To be number one ประจำปี 2566 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *