ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมคณะ ได้ออกมาตรวจเยี่ยมการสอบ O-net ชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมคณะ ได้ออกมาตรวจเยี่ยมการสอบ O-net ชั้น ม.๖ ด้วยระบบดิจิทัล(DIGITAL TESTING ) ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *