นักเรียน ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร ได้รับยกย่องด้านการเป็นเด็กดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดมุกดาหาร

นางสาวสุพัตรา สารีสี  นายภัทรพล  รัชอินทร์  และนายเทพพิทักษ์  อาจหาญ ได้รับการยกย่องด้านการเป็น เด็กดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จากจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอแสดงความชื่นชมและยินดี มา ณ ที่นี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *