ประกาศโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มีความประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร รับสมัครและยื่นซองประมูลพร้อมแนบเอกสาร ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *