ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ผังการสอบจัดชั้นเรียน ม.๑ และ ม.๔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *