พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ ฯ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายบุญชอบ  อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับภาคีเครือข่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *