กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เปิดรับสมัครวันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *