ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.3 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.3 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม.มุกดาหาร

(นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย ผู้ประสานงาน เบอร์โทร : 08 5761 6759)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *