ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน และอำเภอคำชะอีชนะเลิศเป็นอำเภอทูบีดีเด่นระดับภาค ได้ไปต่อระดับประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *