ลิงก์ทดสอบระบบด้วยระบบดิจิทัล ม.6 http://ndts03.niets.or.th

ลิงก์ทดสอบระบบด้วยระบบดิจิทัล ม.6 http://ndts03.niets.or.th

ผลการทดสอบระบบการสอบ O-NET ม.6 ด้วยระบบดิจิทัล ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดการทดสอบระบบ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าเวลา 10.00 – 11.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.30 – 14.30 น. ผลการทดสอบระบบ ตามรายละเอียดดังนี้

ช่วงเช้า

1.นักเรียนเข้าทดสอบระบบจำนวน 38 คน
2.เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 38 เครื่อง ใช้ได้ทุกเครื่อง
3.เข้าระบบทดสอบดิจิทัล ได้ทุกเครื่อง
4.ไม่พบปัญหาการหลุดออกจากระบบทดสอบ
5.มีการโหลดช้าเล็กน้อยในจำนวน 2 เครื่อง แต่สามารถแก้ไขได้

ช่วงบ่าย

นักเรียนเข้าทดสอบระบบจำนวน 30 คน ไม่มีปัญหาติดขัด สามารถทำแบบทดสอบและส่งข้อสอบได้ทุกเครื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *