การสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา

ขยายผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา วันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *